Thứ Hai, 03/05/2021

KẾT QUẢ3D3D+
872096NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
731646NHÌ
350N
NHÌ
40TR
111222
025587BA
210N
BA
10TR
407161
558268
079179918485KK
100N

5TR
306860210551
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N