Thứ Sáu, 03/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
860208NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
240210NHÌ
350N
NHÌ
40TR
296048
727870BA
210N
BA
10TR
040059
059627
852720076966KK
100N

5TR
837588980774
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N