Thứ Hai, 02/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
230703NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
691465NHÌ
350N
NHÌ
40TR
662133
607212BA
210N
BA
10TR
865099
045895
232932442898KK
100N

5TR
627330200303
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N