Thứ Sáu, 02/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
114087NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
016452NHÌ
350N
NHÌ
40TR
040579
561812BA
210N
BA
10TR
316503
564997
737084764502KK
100N

5TR
736088200697
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N