Thứ Tư, 02/06/2021

KẾT QUẢ3D3D+
104555NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
481038NHÌ
350N
NHÌ
40TR
421922
968549BA
210N
BA
10TR
999769
669529
533030277237KK
100N

5TR
993935314928
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N