Thứ Sáu, 01/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
511208NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
265532NHÌ
350N
NHÌ
40TR
889035
372286BA
210N
BA
10TR
797468
427418
900026122067KK
100N

5TR
773953764982
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N