Thứ Sáu, 01/05/2020

KẾT QUẢ3D3D+
176928ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
843370NHẤT
350N
NHẤT
40TR
625703
569324NHÌ
210N
NHÌ
10TR
121930
854867
153816421700BA
100N
BA
5TR
070939331085
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N