Thứ Hai, 01/02/2021

KẾT QUẢ3D3D+
126109ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
618551NHẤT
350N
NHẤT
40TR
173392
359728NHÌ
210N
NHÌ
10TR
216026
096149
817679118786BA
100N
BA
5TR
156301546088
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N