Thứ Sáu, 01/01/2021

KẾT QUẢ3D3D+
200794NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
403006NHÌ
350N
NHÌ
40TR
933371
853249BA
210N
BA
10TR
389113
834861
001640721423KK
100N

5TR
028980732818
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N