Thứ Tư, 01/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
144558NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
144176NHÌ
350N
NHÌ
40TR
073070
608100BA
210N
BA
10TR
439046
894116
861365380117KK
100N

5TR
335199330204
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N