In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
18/11/23

Thứ Bảy, 18/11/2023

01071014282902
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
37,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,1 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 37.188.068.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.137.295.700đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 667 500.000đ
Giải ba ○○○ 12430 50.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
18/11/23

Thứ Bảy, 18/11/2023

01071014282902
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
37,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,1 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 37.188.068.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.137.295.700đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 667 500.000đ
Giải ba ○○○ 12430 50.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
18/11/23

Thứ Bảy, 18/11/2023

01071014282902
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
37,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,1 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 37.188.068.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.137.295.700đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 667 500.000đ
Giải ba ○○○ 12430 50.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
18/11/23

Thứ Bảy, 18/11/2023

01071014282902
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
37,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,1 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 37.188.068.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.137.295.700đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 667 500.000đ
Giải ba ○○○ 12430 50.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435