In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
11/06

Thứ Ba, 11/06/2024

13162130323953
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
62,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 62.127.460.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.315.671.900đ
Giải nhất ○○○○○ 19 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 887 500.000đ
Giải ba ○○○ 18295 50.000đ

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
11/06

Thứ Ba, 11/06/2024

13162130323953
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
62,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 62.127.460.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.315.671.900đ
Giải nhất ○○○○○ 19 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 887 500.000đ
Giải ba ○○○ 18295 50.000đ

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
11/06

Thứ Ba, 11/06/2024

13162130323953
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
62,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 62.127.460.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.315.671.900đ
Giải nhất ○○○○○ 19 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 887 500.000đ
Giải ba ○○○ 18295 50.000đ

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
11/06

Thứ Ba, 11/06/2024

13162130323953
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
62,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 62.127.460.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.315.671.900đ
Giải nhất ○○○○○ 19 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 887 500.000đ
Giải ba ○○○ 18295 50.000đ

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435