In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
10/07

Thứ Tư, 10/07/2024

232436374045

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.294.625.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.294.625.500đ
Giải nhất OOOOO 22 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 833 300.000đ
Giải ba OOO 15520 30.000đ

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
10/07

Thứ Tư, 10/07/2024

232436374045

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.294.625.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.294.625.500đ
Giải nhất OOOOO 22 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 833 300.000đ
Giải ba OOO 15520 30.000đ

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
10/07

Thứ Tư, 10/07/2024

232436374045

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.294.625.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.294.625.500đ
Giải nhất OOOOO 22 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 833 300.000đ
Giải ba OOO 15520 30.000đ

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
10/07

Thứ Tư, 10/07/2024

232436374045

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.294.625.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.294.625.500đ
Giải nhất OOOOO 22 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 833 300.000đ
Giải ba OOO 15520 30.000đ

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435