In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
09/03

Thứ Sáu, 09/03/2018

051013192544

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
63.703.129.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 63.703.129.500đ
Giải nhất OOOOO 51 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2552 300.000đ
Giải ba OOO 40561 30.000đ

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
09/03

Thứ Sáu, 09/03/2018

051013192544

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
63.703.129.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 63.703.129.500đ
Giải nhất OOOOO 51 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2552 300.000đ
Giải ba OOO 40561 30.000đ

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
09/03

Thứ Sáu, 09/03/2018

051013192544

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
63.703.129.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 63.703.129.500đ
Giải nhất OOOOO 51 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2552 300.000đ
Giải ba OOO 40561 30.000đ

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
09/03

Thứ Sáu, 09/03/2018

051013192544

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
63.703.129.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 63.703.129.500đ
Giải nhất OOOOO 51 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2552 300.000đ
Giải ba OOO 40561 30.000đ

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435