In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
07/11/18

Thứ Tư, 07/11/2018

061822253137

GIÁ TRỊ JACKPOT
36.379.047.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 36.379.047.500đ
Giải nhất OOOOO 38 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1280 300.000đ
Giải ba OOO 20227 30.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
07/11/18

Thứ Tư, 07/11/2018

061822253137

GIÁ TRỊ JACKPOT
36.379.047.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 36.379.047.500đ
Giải nhất OOOOO 38 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1280 300.000đ
Giải ba OOO 20227 30.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
07/11/18

Thứ Tư, 07/11/2018

061822253137

GIÁ TRỊ JACKPOT
36.379.047.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 36.379.047.500đ
Giải nhất OOOOO 38 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1280 300.000đ
Giải ba OOO 20227 30.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
07/11/18

Thứ Tư, 07/11/2018

061822253137

GIÁ TRỊ JACKPOT
36.379.047.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 36.379.047.500đ
Giải nhất OOOOO 38 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1280 300.000đ
Giải ba OOO 20227 30.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435