In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
MAX 4D
T.BA
04/12/18

Thứ Ba, 04/12/2018

Giải nhất 2988 15 Triệu
Giải nhì 6244
6429
6.5 Triệu
Giải ba 3448
8973
0875
3 Triệu
Giải kk 1 988 1 Triệu
Giải kk 2 88 100 Ngàn
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MAX 4D
T.BA
04/12/18

Thứ Ba, 04/12/2018

Giải nhất 2988 15 Triệu
Giải nhì 6244
6429
6.5 Triệu
Giải ba 3448
8973
0875
3 Triệu
Giải kk 1 988 1 Triệu
Giải kk 2 88 100 Ngàn
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MAX 4D
T.BA
04/12/18

Thứ Ba, 04/12/2018

Giải nhất 2988 15 Triệu
Giải nhì 6244
6429
6.5 Triệu
Giải ba 3448
8973
0875
3 Triệu
Giải kk 1 988 1 Triệu
Giải kk 2 88 100 Ngàn
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MAX 4D
T.BA
04/12/18

Thứ Ba, 04/12/2018

Giải nhất 2988 15 Triệu
Giải nhì 6244
6429
6.5 Triệu
Giải ba 3448
8973
0875
3 Triệu
Giải kk 1 988 1 Triệu
Giải kk 2 88 100 Ngàn
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435