Thứ Ba, 06/09/2022

01052743525415

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 72.622.537.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.233.117.950đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 72.622.537.050đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.233.117.950đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 850 500.000đ
Giải ba ○○○ 19240 50.000đ