Sau ngày ra công văn 21.8…
Hội chúng mình nhiều anh chị em đã chấp hành nghiêm chỉnh, KO BÁN VÉ SỐ ONLINE nữa, chỉ kêu khách ghé quầy mua…, tiếc là có một số đã chuyển nghề bán vé xe, bán tạp hóa, bán thú cưng, bán trái cây….Haiz cuộc sống mà… 😥 Cố lên anh chị em 🏋️








Source