Thứ Năm, 22/10/2020

T.5BÌNH THUẬNAN GIANGTÂY NINH
100N
93
96
73
200N
284
537
570
400N
6208
7696
1335
2806
5730
8647
2513
7859
7146
1TR
4053
2474
7582
3TR
19837
40359
12160
37877
05802
70886
73399
46308
42981
95413
24302
54600
32648
23244
97063
03902
08699
73453
07033
72551
47074
10TR
75877
06144
88861
19489
95994
87902
15TR
90965
94693
09991
30TR
20476
83281
15264
2TỶ
395251
957643
702792