Chủ Nhật, 18/03/2018

C.NĐÀ LẠTKIÊN GIANGTIỀN GIANG
100N
00
78
75
200N
400
406
374
400N
1258
3974
4823
6678
8805
8672
3627
3344
9238
1TR
7637
4073
9636
3TR
77988
37077
27530
01788
49117
67817
05057
75290
81365
04409
11241
07066
93679
43621
43140
74030
50880
40371
21280
11036
50840
10TR
98989
47923
79702
47656
38762
36362
15TR
52752
57601
66250
30TR
00641
50880
98963
2TỶ
989729
872768
855462