In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
30/11/19

Thứ Bảy, 30/11/2019

08091032445015
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
72,7 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○072.655.918.050đ
Jackpot 2○○○○○●03.201.196.950đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○666500.000đ
Giải ba○○○1388350.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
30/11/19

Thứ Bảy, 30/11/2019

08091032445015
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
72,7 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○072.655.918.050đ
Jackpot 2○○○○○●03.201.196.950đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○666500.000đ
Giải ba○○○1388350.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
30/11/19

Thứ Bảy, 30/11/2019

08091032445015
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
72,7 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○072.655.918.050đ
Jackpot 2○○○○○●03.201.196.950đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○666500.000đ
Giải ba○○○1388350.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
30/11/19

Thứ Bảy, 30/11/2019

08091032445015
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
72,7 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○072.655.918.050đ
Jackpot 2○○○○○●03.201.196.950đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○666500.000đ
Giải ba○○○1388350.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435