In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
27/02/18

Thứ Ba, 27/02/2018

08162328444945
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
315,9 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
4,8 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0315.871.733.550đ
Jackpot 2○○○○○●04.763.525.950đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○1733500.000đ
Giải ba○○○3474750.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
27/02/18

Thứ Ba, 27/02/2018

08162328444945
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
315,9 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
4,8 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0315.871.733.550đ
Jackpot 2○○○○○●04.763.525.950đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○1733500.000đ
Giải ba○○○3474750.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
27/02/18

Thứ Ba, 27/02/2018

08162328444945
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
315,9 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
4,8 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0315.871.733.550đ
Jackpot 2○○○○○●04.763.525.950đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○1733500.000đ
Giải ba○○○3474750.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
27/02/18

Thứ Ba, 27/02/2018

08162328444945
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
315,9 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
4,8 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0315.871.733.550đ
Jackpot 2○○○○○●04.763.525.950đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○1733500.000đ
Giải ba○○○3474750.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435