In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
24/03/20

Thứ Ba, 24/03/2020

03092021335250
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
123,7 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
7,0 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0123.683.187.000đ
Jackpot 2○○○○○●07.030.196.500đ
Giải nhất○○○○○2140.000.000đ
Giải nhì○○○○1396500.000đ
Giải ba○○○2670850.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
24/03/20

Thứ Ba, 24/03/2020

03092021335250
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
123,7 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
7,0 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0123.683.187.000đ
Jackpot 2○○○○○●07.030.196.500đ
Giải nhất○○○○○2140.000.000đ
Giải nhì○○○○1396500.000đ
Giải ba○○○2670850.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
24/03/20

Thứ Ba, 24/03/2020

03092021335250
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
123,7 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
7,0 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0123.683.187.000đ
Jackpot 2○○○○○●07.030.196.500đ
Giải nhất○○○○○2140.000.000đ
Giải nhì○○○○1396500.000đ
Giải ba○○○2670850.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
24/03/20

Thứ Ba, 24/03/2020

03092021335250
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
123,7 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
7,0 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0123.683.187.000đ
Jackpot 2○○○○○●07.030.196.500đ
Giải nhất○○○○○2140.000.000đ
Giải nhì○○○○1396500.000đ
Giải ba○○○2670850.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435