In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
19/09/17

Thứ Ba, 19/09/2017

03323641445345
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
54,2 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
5,7 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○054.239.944.350đ
Jackpot 2○○○○○●05.693.327.150đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○504500.000đ
Giải ba○○○861150.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
19/09/17

Thứ Ba, 19/09/2017

03323641445345
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
54,2 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
5,7 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○054.239.944.350đ
Jackpot 2○○○○○●05.693.327.150đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○504500.000đ
Giải ba○○○861150.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
19/09/17

Thứ Ba, 19/09/2017

03323641445345
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
54,2 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
5,7 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○054.239.944.350đ
Jackpot 2○○○○○●05.693.327.150đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○504500.000đ
Giải ba○○○861150.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
19/09/17

Thứ Ba, 19/09/2017

03323641445345
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
54,2 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
5,7 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○054.239.944.350đ
Jackpot 2○○○○○●05.693.327.150đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○504500.000đ
Giải ba○○○861150.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435