In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
17/10/20

Thứ Bảy, 17/10/2020

03142537495453
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
41,9 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○041.911.723.200đ
Jackpot 2○○○○○●03.518.180.500đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○591500.000đ
Giải ba○○○1084850.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
17/10/20

Thứ Bảy, 17/10/2020

03142537495453
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
41,9 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○041.911.723.200đ
Jackpot 2○○○○○●03.518.180.500đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○591500.000đ
Giải ba○○○1084850.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
17/10/20

Thứ Bảy, 17/10/2020

03142537495453
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
41,9 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○041.911.723.200đ
Jackpot 2○○○○○●03.518.180.500đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○591500.000đ
Giải ba○○○1084850.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
17/10/20

Thứ Bảy, 17/10/2020

03142537495453
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
41,9 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○041.911.723.200đ
Jackpot 2○○○○○●03.518.180.500đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○591500.000đ
Giải ba○○○1084850.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435