In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
16/12/17

Thứ Bảy, 16/12/2017

05233741435325
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
155,3 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
4,4 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0155.267.929.650đ
Jackpot 2○○○○○●04.406.035.850đ
Giải nhất○○○○○2440.000.000đ
Giải nhì○○○○966500.000đ
Giải ba○○○1943950.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
16/12/17

Thứ Bảy, 16/12/2017

05233741435325
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
155,3 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
4,4 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0155.267.929.650đ
Jackpot 2○○○○○●04.406.035.850đ
Giải nhất○○○○○2440.000.000đ
Giải nhì○○○○966500.000đ
Giải ba○○○1943950.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
16/12/17

Thứ Bảy, 16/12/2017

05233741435325
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
155,3 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
4,4 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0155.267.929.650đ
Jackpot 2○○○○○●04.406.035.850đ
Giải nhất○○○○○2440.000.000đ
Giải nhì○○○○966500.000đ
Giải ba○○○1943950.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
16/12/17

Thứ Bảy, 16/12/2017

05233741435325
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
155,3 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
4,4 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0155.267.929.650đ
Jackpot 2○○○○○●04.406.035.850đ
Giải nhất○○○○○2440.000.000đ
Giải nhì○○○○966500.000đ
Giải ba○○○1943950.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435