In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
15/05/18

Thứ Ba, 15/05/2018

03062937444924
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
38,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 38.071.367.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.330.115.250đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 640 500.000đ
Giải ba ○○○ 13707 50.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
15/05/18

Thứ Ba, 15/05/2018

03062937444924
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
38,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 38.071.367.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.330.115.250đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 640 500.000đ
Giải ba ○○○ 13707 50.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
15/05/18

Thứ Ba, 15/05/2018

03062937444924
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
38,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 38.071.367.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.330.115.250đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 640 500.000đ
Giải ba ○○○ 13707 50.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
15/05/18

Thứ Ba, 15/05/2018

03062937444924
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
38,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 38.071.367.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.330.115.250đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 640 500.000đ
Giải ba ○○○ 13707 50.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435