In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
14/04/18

Thứ Bảy, 14/04/2018

02101426455420
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
348,5 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
8,4 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0348.542.745.600đ
Jackpot 2○○○○○●08.393.638.400đ
Giải nhất○○○○○3040.000.000đ
Giải nhì○○○○1482500.000đ
Giải ba○○○2880250.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
14/04/18

Thứ Bảy, 14/04/2018

02101426455420
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
348,5 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
8,4 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0348.542.745.600đ
Jackpot 2○○○○○●08.393.638.400đ
Giải nhất○○○○○3040.000.000đ
Giải nhì○○○○1482500.000đ
Giải ba○○○2880250.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
14/04/18

Thứ Bảy, 14/04/2018

02101426455420
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
348,5 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
8,4 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0348.542.745.600đ
Jackpot 2○○○○○●08.393.638.400đ
Giải nhất○○○○○3040.000.000đ
Giải nhì○○○○1482500.000đ
Giải ba○○○2880250.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
14/04/18

Thứ Bảy, 14/04/2018

02101426455420
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
348,5 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
8,4 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0348.542.745.600đ
Jackpot 2○○○○○●08.393.638.400đ
Giải nhất○○○○○3040.000.000đ
Giải nhì○○○○1482500.000đ
Giải ba○○○2880250.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435