In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
14/04/18

Thứ Bảy, 14/04/2018

02101426455420
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
348,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
8,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 348.542.745.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 8.393.638.400đ
Giải nhất ○○○○○ 30 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1482 500.000đ
Giải ba ○○○ 28802 50.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
14/04/18

Thứ Bảy, 14/04/2018

02101426455420
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
348,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
8,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 348.542.745.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 8.393.638.400đ
Giải nhất ○○○○○ 30 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1482 500.000đ
Giải ba ○○○ 28802 50.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
14/04/18

Thứ Bảy, 14/04/2018

02101426455420
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
348,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
8,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 348.542.745.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 8.393.638.400đ
Giải nhất ○○○○○ 30 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1482 500.000đ
Giải ba ○○○ 28802 50.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
14/04/18

Thứ Bảy, 14/04/2018

02101426455420
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
348,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
8,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 348.542.745.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 8.393.638.400đ
Giải nhất ○○○○○ 30 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1482 500.000đ
Giải ba ○○○ 28802 50.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435