In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
13/03/18

Thứ Ba, 13/03/2018

01021746474944
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
306,6 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,7 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0306.583.901.400đ
Jackpot 2○○○○○●03.731.544.600đ
Giải nhất○○○○○1840.000.000đ
Giải nhì○○○○1221500.000đ
Giải ba○○○2552350.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
13/03/18

Thứ Ba, 13/03/2018

01021746474944
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
306,6 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,7 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0306.583.901.400đ
Jackpot 2○○○○○●03.731.544.600đ
Giải nhất○○○○○1840.000.000đ
Giải nhì○○○○1221500.000đ
Giải ba○○○2552350.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
13/03/18

Thứ Ba, 13/03/2018

01021746474944
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
306,6 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,7 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0306.583.901.400đ
Jackpot 2○○○○○●03.731.544.600đ
Giải nhất○○○○○1840.000.000đ
Giải nhì○○○○1221500.000đ
Giải ba○○○2552350.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
13/03/18

Thứ Ba, 13/03/2018

01021746474944
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
306,6 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,7 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0306.583.901.400đ
Jackpot 2○○○○○●03.731.544.600đ
Giải nhất○○○○○1840.000.000đ
Giải nhì○○○○1221500.000đ
Giải ba○○○2552350.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435