In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
12/06/18

Thứ Ba, 12/06/2018

04132327293514
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
36,8 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○036.793.704.900đ
Jackpot 2○○○○○●03.942.802.850đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○722500.000đ
Giải ba○○○1421350.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
12/06/18

Thứ Ba, 12/06/2018

04132327293514
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
36,8 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○036.793.704.900đ
Jackpot 2○○○○○●03.942.802.850đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○722500.000đ
Giải ba○○○1421350.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
12/06/18

Thứ Ba, 12/06/2018

04132327293514
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
36,8 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○036.793.704.900đ
Jackpot 2○○○○○●03.942.802.850đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○722500.000đ
Giải ba○○○1421350.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
12/06/18

Thứ Ba, 12/06/2018

04132327293514
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
36,8 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○036.793.704.900đ
Jackpot 2○○○○○●03.942.802.850đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○722500.000đ
Giải ba○○○1421350.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435