In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.NĂM
12/04/18

Thứ Năm, 12/04/2018

04293537425419
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
341,1 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
7,6 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0341.100.719.850đ
Jackpot 2○○○○○●07.566.746.650đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○1363500.000đ
Giải ba○○○2706050.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.NĂM
12/04/18

Thứ Năm, 12/04/2018

04293537425419
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
341,1 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
7,6 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0341.100.719.850đ
Jackpot 2○○○○○●07.566.746.650đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○1363500.000đ
Giải ba○○○2706050.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.NĂM
12/04/18

Thứ Năm, 12/04/2018

04293537425419
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
341,1 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
7,6 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0341.100.719.850đ
Jackpot 2○○○○○●07.566.746.650đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○1363500.000đ
Giải ba○○○2706050.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.NĂM
12/04/18

Thứ Năm, 12/04/2018

04293537425419
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
341,1 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
7,6 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0341.100.719.850đ
Jackpot 2○○○○○●07.566.746.650đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○1363500.000đ
Giải ba○○○2706050.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435