In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
12/01/21

Thứ Ba, 12/01/2021

19232934445335
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
33,4 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○033.350.143.800đ
Jackpot 2○○○○○●03.532.518.100đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○552500.000đ
Giải ba○○○1151050.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
12/01/21

Thứ Ba, 12/01/2021

19232934445335
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
33,4 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○033.350.143.800đ
Jackpot 2○○○○○●03.532.518.100đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○552500.000đ
Giải ba○○○1151050.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
12/01/21

Thứ Ba, 12/01/2021

19232934445335
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
33,4 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○033.350.143.800đ
Jackpot 2○○○○○●03.532.518.100đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○552500.000đ
Giải ba○○○1151050.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BA
12/01/21

Thứ Ba, 12/01/2021

19232934445335
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
33,4 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○033.350.143.800đ
Jackpot 2○○○○○●03.532.518.100đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○552500.000đ
Giải ba○○○1151050.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435