In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.NĂM
11/10/18

Thứ Năm, 11/10/2018

05161737464935
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
79,7 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
4,4 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○079.704.990.300đ
Jackpot 2○○○○○●04.383.953.050đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○661500.000đ
Giải ba○○○1345250.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.NĂM
11/10/18

Thứ Năm, 11/10/2018

05161737464935
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
79,7 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
4,4 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○079.704.990.300đ
Jackpot 2○○○○○●04.383.953.050đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○661500.000đ
Giải ba○○○1345250.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.NĂM
11/10/18

Thứ Năm, 11/10/2018

05161737464935
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
79,7 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
4,4 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○079.704.990.300đ
Jackpot 2○○○○○●04.383.953.050đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○661500.000đ
Giải ba○○○1345250.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.NĂM
11/10/18

Thứ Năm, 11/10/2018

05161737464935
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
79,7 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
4,4 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○079.704.990.300đ
Jackpot 2○○○○○●04.383.953.050đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○661500.000đ
Giải ba○○○1345250.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435