In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.NĂM
11/01/18

Thứ Năm, 11/01/2018

04073035374501
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
229,9 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,7 tỷ1
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0229.877.713.200đ
Jackpot 2○○○○○●13.679.272.900đ
Giải nhất○○○○○2540.000.000đ
Giải nhì○○○○2065500.000đ
Giải ba○○○3574350.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.NĂM
11/01/18

Thứ Năm, 11/01/2018

04073035374501
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
229,9 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,7 tỷ1
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0229.877.713.200đ
Jackpot 2○○○○○●13.679.272.900đ
Giải nhất○○○○○2540.000.000đ
Giải nhì○○○○2065500.000đ
Giải ba○○○3574350.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.NĂM
11/01/18

Thứ Năm, 11/01/2018

04073035374501
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
229,9 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,7 tỷ1
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0229.877.713.200đ
Jackpot 2○○○○○●13.679.272.900đ
Giải nhất○○○○○2540.000.000đ
Giải nhì○○○○2065500.000đ
Giải ba○○○3574350.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.NĂM
11/01/18

Thứ Năm, 11/01/2018

04073035374501
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
229,9 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
3,7 tỷ1
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0229.877.713.200đ
Jackpot 2○○○○○●13.679.272.900đ
Giải nhất○○○○○2540.000.000đ
Giải nhì○○○○2065500.000đ
Giải ba○○○3574350.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435