In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.NĂM
07/11/19

Thứ Năm, 07/11/2019

01121937445218
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
53,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 53.142.153.150đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.177.166.150đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 481 500.000đ
Giải ba ○○○ 10521 50.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.NĂM
07/11/19

Thứ Năm, 07/11/2019

01121937445218
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
53,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 53.142.153.150đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.177.166.150đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 481 500.000đ
Giải ba ○○○ 10521 50.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.NĂM
07/11/19

Thứ Năm, 07/11/2019

01121937445218
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
53,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 53.142.153.150đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.177.166.150đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 481 500.000đ
Giải ba ○○○ 10521 50.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.NĂM
07/11/19

Thứ Năm, 07/11/2019

01121937445218
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
53,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 53.142.153.150đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.177.166.150đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 481 500.000đ
Giải ba ○○○ 10521 50.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435