In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
04/11/17

Thứ Bảy, 04/11/2017

02081244465209
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
93,5 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○093.461.623.500đ
Jackpot 2○○○○○●04.293.437.350đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○400500.000đ
Giải ba○○○949250.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
04/11/17

Thứ Bảy, 04/11/2017

02081244465209
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
93,5 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○093.461.623.500đ
Jackpot 2○○○○○●04.293.437.350đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○400500.000đ
Giải ba○○○949250.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
04/11/17

Thứ Bảy, 04/11/2017

02081244465209
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
93,5 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○093.461.623.500đ
Jackpot 2○○○○○●04.293.437.350đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○400500.000đ
Giải ba○○○949250.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
POWER 6/55
T.BẢY
04/11/17

Thứ Bảy, 04/11/2017

02081244465209
GIÁ TRỊ JACKPOT 1NGƯỜI TRÚNG
93,5 tỷ0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2NGƯỜI TRÚNG
4,3 tỷ0
GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○093.461.623.500đ
Jackpot 2○○○○○●04.293.437.350đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○400500.000đ
Giải ba○○○949250.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435