In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
25/06/21

Thứ Sáu, 25/06/2021

030506232439

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.185.507.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO022.185.507.500đ
Giải nhấtOOOOO1010.000.000đ
Giải nhìOOOO942300.000đ
Giải baOOO1664130.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
25/06/21

Thứ Sáu, 25/06/2021

030506232439

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.185.507.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO022.185.507.500đ
Giải nhấtOOOOO1010.000.000đ
Giải nhìOOOO942300.000đ
Giải baOOO1664130.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
25/06/21

Thứ Sáu, 25/06/2021

030506232439

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.185.507.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO022.185.507.500đ
Giải nhấtOOOOO1010.000.000đ
Giải nhìOOOO942300.000đ
Giải baOOO1664130.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
25/06/21

Thứ Sáu, 25/06/2021

030506232439

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.185.507.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO022.185.507.500đ
Giải nhấtOOOOO1010.000.000đ
Giải nhìOOOO942300.000đ
Giải baOOO1664130.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435