In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
19/07/19

Thứ Sáu, 19/07/2019

091223262843

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.041.728.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO016.041.728.500đ
Giải nhấtOOOOO1910.000.000đ
Giải nhìOOOO834300.000đ
Giải baOOO1305630.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
19/07/19

Thứ Sáu, 19/07/2019

091223262843

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.041.728.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO016.041.728.500đ
Giải nhấtOOOOO1910.000.000đ
Giải nhìOOOO834300.000đ
Giải baOOO1305630.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
19/07/19

Thứ Sáu, 19/07/2019

091223262843

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.041.728.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO016.041.728.500đ
Giải nhấtOOOOO1910.000.000đ
Giải nhìOOOO834300.000đ
Giải baOOO1305630.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
19/07/19

Thứ Sáu, 19/07/2019

091223262843

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.041.728.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO016.041.728.500đ
Giải nhấtOOOOO1910.000.000đ
Giải nhìOOOO834300.000đ
Giải baOOO1305630.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435