In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
13/06/18

Thứ Tư, 13/06/2018

020417243140

GIÁ TRỊ JACKPOT
27.102.742.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 27.102.742.000đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1182 300.000đ
Giải ba OOO 19736 30.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
13/06/18

Thứ Tư, 13/06/2018

020417243140

GIÁ TRỊ JACKPOT
27.102.742.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 27.102.742.000đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1182 300.000đ
Giải ba OOO 19736 30.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
13/06/18

Thứ Tư, 13/06/2018

020417243140

GIÁ TRỊ JACKPOT
27.102.742.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 27.102.742.000đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1182 300.000đ
Giải ba OOO 19736 30.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
13/06/18

Thứ Tư, 13/06/2018

020417243140

GIÁ TRỊ JACKPOT
27.102.742.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 27.102.742.000đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1182 300.000đ
Giải ba OOO 19736 30.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435