In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
11/07/18

Thứ Tư, 11/07/2018

122628293943

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.804.193.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.804.193.500đ
Giải nhấtOOOOO2510.000.000đ
Giải nhìOOOO1146300.000đ
Giải baOOO1727430.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
11/07/18

Thứ Tư, 11/07/2018

122628293943

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.804.193.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.804.193.500đ
Giải nhấtOOOOO2510.000.000đ
Giải nhìOOOO1146300.000đ
Giải baOOO1727430.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
11/07/18

Thứ Tư, 11/07/2018

122628293943

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.804.193.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.804.193.500đ
Giải nhấtOOOOO2510.000.000đ
Giải nhìOOOO1146300.000đ
Giải baOOO1727430.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
11/07/18

Thứ Tư, 11/07/2018

122628293943

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.804.193.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.804.193.500đ
Giải nhấtOOOOO2510.000.000đ
Giải nhìOOOO1146300.000đ
Giải baOOO1727430.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435