In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
C.NHẬT
11/03/18

Chủ Nhật, 11/03/2018

011419264142

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.198.696.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.198.696.000đ
Giải nhất OOOOO 33 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1414 300.000đ
Giải ba OOO 22749 30.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
C.NHẬT
11/03/18

Chủ Nhật, 11/03/2018

011419264142

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.198.696.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.198.696.000đ
Giải nhất OOOOO 33 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1414 300.000đ
Giải ba OOO 22749 30.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
C.NHẬT
11/03/18

Chủ Nhật, 11/03/2018

011419264142

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.198.696.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.198.696.000đ
Giải nhất OOOOO 33 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1414 300.000đ
Giải ba OOO 22749 30.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
C.NHẬT
11/03/18

Chủ Nhật, 11/03/2018

011419264142

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.198.696.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.198.696.000đ
Giải nhất OOOOO 33 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1414 300.000đ
Giải ba OOO 22749 30.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435