In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
10/10/18

Thứ Tư, 10/10/2018

181922284142

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
66.629.405.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO166.629.405.000đ
Giải nhấtOOOOO2910.000.000đ
Giải nhìOOOO1552300.000đ
Giải baOOO2618330.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
10/10/18

Thứ Tư, 10/10/2018

181922284142

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
66.629.405.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO166.629.405.000đ
Giải nhấtOOOOO2910.000.000đ
Giải nhìOOOO1552300.000đ
Giải baOOO2618330.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
10/10/18

Thứ Tư, 10/10/2018

181922284142

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
66.629.405.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO166.629.405.000đ
Giải nhấtOOOOO2910.000.000đ
Giải nhìOOOO1552300.000đ
Giải baOOO2618330.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
10/10/18

Thứ Tư, 10/10/2018

181922284142

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
66.629.405.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO166.629.405.000đ
Giải nhấtOOOOO2910.000.000đ
Giải nhìOOOO1552300.000đ
Giải baOOO2618330.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435