In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
10/08/18

Thứ Sáu, 10/08/2018

182224294145

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
31.813.307.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 31.813.307.500đ
Giải nhất OOOOO 15 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1069 300.000đ
Giải ba OOO 18117 30.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
10/08/18

Thứ Sáu, 10/08/2018

182224294145

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
31.813.307.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 31.813.307.500đ
Giải nhất OOOOO 15 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1069 300.000đ
Giải ba OOO 18117 30.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
10/08/18

Thứ Sáu, 10/08/2018

182224294145

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
31.813.307.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 31.813.307.500đ
Giải nhất OOOOO 15 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1069 300.000đ
Giải ba OOO 18117 30.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
10/08/18

Thứ Sáu, 10/08/2018

182224294145

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
31.813.307.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 31.813.307.500đ
Giải nhất OOOOO 15 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1069 300.000đ
Giải ba OOO 18117 30.000đ
In vé dò 1/1 [1]
In vé dò 4/1 [2]
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435