In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
08/11/19

Thứ Sáu, 08/11/2019

041619303244

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
13.105.822.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO113.105.822.000đ
Giải nhấtOOOOO1510.000.000đ
Giải nhìOOOO708300.000đ
Giải baOOO1133330.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
08/11/19

Thứ Sáu, 08/11/2019

041619303244

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
13.105.822.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO113.105.822.000đ
Giải nhấtOOOOO1510.000.000đ
Giải nhìOOOO708300.000đ
Giải baOOO1133330.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
08/11/19

Thứ Sáu, 08/11/2019

041619303244

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
13.105.822.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO113.105.822.000đ
Giải nhấtOOOOO1510.000.000đ
Giải nhìOOOO708300.000đ
Giải baOOO1133330.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
08/11/19

Thứ Sáu, 08/11/2019

041619303244

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
13.105.822.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO113.105.822.000đ
Giải nhấtOOOOO1510.000.000đ
Giải nhìOOOO708300.000đ
Giải baOOO1133330.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435