In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
07/04/17

Thứ Sáu, 07/04/2017

040516173240

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.215.805.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO019.215.805.000đ
Giải nhấtOOOOO2710.000.000đ
Giải nhìOOOO1994300.000đ
Giải baOOO3330630.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
07/04/17

Thứ Sáu, 07/04/2017

040516173240

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.215.805.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO019.215.805.000đ
Giải nhấtOOOOO2710.000.000đ
Giải nhìOOOO1994300.000đ
Giải baOOO3330630.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
07/04/17

Thứ Sáu, 07/04/2017

040516173240

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.215.805.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO019.215.805.000đ
Giải nhấtOOOOO2710.000.000đ
Giải nhìOOOO1994300.000đ
Giải baOOO3330630.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.SÁU
07/04/17

Thứ Sáu, 07/04/2017

040516173240

GIÁ TRỊ JACKPOT
19.215.805.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO019.215.805.000đ
Giải nhấtOOOOO2710.000.000đ
Giải nhìOOOO1994300.000đ
Giải baOOO3330630.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435