In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
06/12/17

Thứ Tư, 06/12/2017

030729313443

GIÁ TRỊ JACKPOT
35.307.952.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO035.307.952.000đ
Giải nhấtOOOOO4710.000.000đ
Giải nhìOOOO1874300.000đ
Giải baOOO2910830.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
06/12/17

Thứ Tư, 06/12/2017

030729313443

GIÁ TRỊ JACKPOT
35.307.952.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO035.307.952.000đ
Giải nhấtOOOOO4710.000.000đ
Giải nhìOOOO1874300.000đ
Giải baOOO2910830.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
06/12/17

Thứ Tư, 06/12/2017

030729313443

GIÁ TRỊ JACKPOT
35.307.952.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO035.307.952.000đ
Giải nhấtOOOOO4710.000.000đ
Giải nhìOOOO1874300.000đ
Giải baOOO2910830.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
T.TƯ
06/12/17

Thứ Tư, 06/12/2017

030729313443

GIÁ TRỊ JACKPOT
35.307.952.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO035.307.952.000đ
Giải nhấtOOOOO4710.000.000đ
Giải nhìOOOO1874300.000đ
Giải baOOO2910830.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435