In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
C.NHẬT
06/06/21

Chủ Nhật, 06/06/2021

050710131442

GIÁ TRỊ JACKPOT
27.467.427.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO027.467.427.500đ
Giải nhấtOOOOO2410.000.000đ
Giải nhìOOOO1027300.000đ
Giải baOOO1774130.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
C.NHẬT
06/06/21

Chủ Nhật, 06/06/2021

050710131442

GIÁ TRỊ JACKPOT
27.467.427.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO027.467.427.500đ
Giải nhấtOOOOO2410.000.000đ
Giải nhìOOOO1027300.000đ
Giải baOOO1774130.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
C.NHẬT
06/06/21

Chủ Nhật, 06/06/2021

050710131442

GIÁ TRỊ JACKPOT
27.467.427.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO027.467.427.500đ
Giải nhấtOOOOO2410.000.000đ
Giải nhìOOOO1027300.000đ
Giải baOOO1774130.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
C.NHẬT
06/06/21

Chủ Nhật, 06/06/2021

050710131442

GIÁ TRỊ JACKPOT
27.467.427.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO027.467.427.500đ
Giải nhấtOOOOO2410.000.000đ
Giải nhìOOOO1027300.000đ
Giải baOOO1774130.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435