In vé dò
Trang chủ
Trang in vé dò
Báo lỗi
KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
C.NHẬT
01/12/19

Chủ Nhật, 01/12/2019

031416273135

GIÁ TRỊ JACKPOT
25.377.089.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO025.377.089.500đ
Giải nhấtOOOOO1510.000.000đ
Giải nhìOOOO848300.000đ
Giải baOOO1463230.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
C.NHẬT
01/12/19

Chủ Nhật, 01/12/2019

031416273135

GIÁ TRỊ JACKPOT
25.377.089.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO025.377.089.500đ
Giải nhấtOOOOO1510.000.000đ
Giải nhìOOOO848300.000đ
Giải baOOO1463230.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
C.NHẬT
01/12/19

Chủ Nhật, 01/12/2019

031416273135

GIÁ TRỊ JACKPOT
25.377.089.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO025.377.089.500đ
Giải nhấtOOOOO1510.000.000đ
Giải nhìOOOO848300.000đ
Giải baOOO1463230.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435

KẾT QUẢ THAM KHẢO
MEGA 6/45
C.NHẬT
01/12/19

Chủ Nhật, 01/12/2019

031416273135

GIÁ TRỊ JACKPOT
25.377.089.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO025.377.089.500đ
Giải nhấtOOOOO1510.000.000đ
Giải nhìOOOO848300.000đ
Giải baOOO1463230.000đ
In vé dò, xem thông tin, kết quả trực tuyến tại website www.xosotravinh.com

* Nhận đổi số trúng các loại tại XỔ SỐ PHÁT TÀI *

41A Nguyễn Thái Học, K2, P2, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 0945.434.435