Thứ Bảy, 30/12/2017

08093637395007

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 192.764.480.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 8.572.319.250đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0192.764.480.250đ
Jackpot 2○○○○○●32.857.439.750đ
Giải nhất○○○○○1940.000.000đ
Giải nhì○○○○1154500.000đ
Giải ba○○○2711850.000đ