Thứ Bảy, 30/10/2021

31364044505311

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 99.230.089.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.205.846.300đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○099.230.089.800đ
Jackpot 2○○○○○●14.205.846.300đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○796500.000đ
Giải ba○○○1763450.000đ